Hur beräknar man kvadratmeter?

Vi möter konceptet med en kvadratmeter inte bara i matematiklektioner utan också när vi planerar byggande eller renovering av en lägenhet eller ett hus. Denna åtgärd används bland annat i för att bestämma ytan på väggarna, golvet, taket, tomten och som ett resultat för att bestämma den erforderliga mängden material, t.ex. kakel, beläggningsstenar, tapeter eller färger för målning. Hur beräknar man kvadratmeter? Hur skiljer sig kvadratmeter från löpande meter? Hur beräknar jag ytorna i kvadratmeter? Vad betyder priset per kvadratmeter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en kvadratmeter?
  2. Kvadratmeter - varför behövs det?
  3. Pris per kvadratmeter - vad betyder det?
  4. Hur beräknar man kvadratmeter?
  5. Hur beräknar man kvadratmeter golv, rum eller tomt?
  6. Hur beräknar man kvadratmeter väggar som ska målas och putsas, snedställningar eller tak?
  7. Vilka produkter och tjänster erbjuds i kvadratmeter?
  8. Kvadratmeter kontra löpande mätare

Vad är en kvadratmeter?

En kvadratmeter är en måttenhet för ett kvadratformat område med sidor som är 1 meter långa. Det är därför lika med arean på en kvadrat som mäter 1 meter x 1 meter. Kvadratmeter används främst för att beräkna storleken på ett visst område utanför, eller ytan på väggar, tak eller golv. De kan också användas för att få information om fastighetens värde eller skattebeloppet. En kvadratmeter betecknas med symbolen m² / m2 eller förkortningen kvadratmeter.

Kvadratmeter - varför behövs det?

Möjligheten att beräkna kvadratmeter är viktig både vid planering av renovering eller konstruktion och under dessa. Under den förberedande fasen kan du bestämma hur stor yta på väggar, golv, tak eller uppfart ska vara färdig. Att veta att till exempel renovering kräver 20 kvadratmeter golv i vardagsrummet, kan vi bestämma vilka - mer eller mindre - kostnader vi ska ta hänsyn till. Det räcker att multiplicera exemplet på 20 meter med priset på en kvadratmeter plattor, paneler eller mattor samt med priset per kvadratmeter för att lägga golvet.

Pris per kvadratmeter - vad betyder det?

Priset per kvadratmeter kan gälla både material och tjänster. I det första fallet lär vi oss tack vare det hur mycket materialet kommer att kosta oss för att avsluta en kvadratmeter av en vägg, ett tak eller ett golv. I det sistnämnda fallet avser priset per kvadratmeter kostnaden för arbetet som en tjänsteleverantör, såsom en plattsättare, målare eller takläggare, måste göra för att installera eller applicera det valda materialet.

Hur beräknar man kvadratmeter?

Hur beräknar man m2? Hur räknas kvadratmeter? Regeln är enkel. För att få en yta angiven i kvadratmeter bör en lämplig matematisk formel användas. När det gäller ytor med vanliga former multipliceras det mest populära inom bostadsbyggande, t.ex. fyrkant eller rektangel, längden och bredden på rummet. Det är viktigt att dessa värden anges i meter, inte till exempel i centimeter.

Hur beräknar man kvadratmeter golv, rum eller tomt?

Beräkning av kvadratmeter kan användas för att bestämma arealen på en tomt, ett hus eller ett specifikt rum. Hur beräknar man kvadratmeter av hus, lägenhet, badrum, vardagsrum, kök eller skafferi? Hur beräknar man kvadratmeter tomt, beläggningsstenar, paneler etc.? Om du vill beräkna deras yta i kvadratmeter måste du först bestämma vilken form de är. Det enklaste sättet är att definiera ytan för ett kvadratiskt eller rektangulärt rum eller en fastighet i kvadratmeter. Då räcker det att multiplicera interiörens längd och bredd i meter (räknat på golvet).

Resultatet kommer att ges i kvadratmeter, till exempel ett badrum 3 meter långt och 2 meter brett är 6 kvadratmeter (3 x 2 = 6). Det är lite mer komplicerat att beräkna ytan på rum med oregelbundna former, t.ex. med burspråk. Om möjligt ska golvytan sedan delas upp i mindre rutor eller rektanglar, beräkna deras yta och lägga till alla resultat tillsammans.

Hur beräknar man kvadratmeter väggar som ska målas och putsas, snedställningar eller tak?

Tillvägagångssättet för att beräkna kvadratytan av väggar, sluttningar eller tak, vilket är nödvändigt för att bestämma kostnaden för material och tjänster, läggning av plattor, plattor eller tapeter, målning eller puts. Hur beräknar man kvadratmeter väggar för gips eller målning? Hur beräknar man kvadratmeter fasad? Precis som vid beräkning av kvadratmeter av ett golv eller en tomt måste du först mäta kvadratiska och rektangulära ytor och sedan multiplicera väggens längd och höjd. Om väggen eller taket är "full", dvs utan fönster eller dörröppningar, är frågan enkel.

I en situation där det finns ett stort fönster eller dörr är det värt att göra en extra beräkning. Området med fönster och dörrar måste subtraheras från väggens eller takets yta i kvadratmeter. För att få dem, mäta dem individuellt och multiplicera sedan höjd och bredd. Alla erhållna resultat läggs sedan samman och det slutliga värdet subtraheras från hela väggens eller takets område. Det är viktigt att det är värt att vara uppmärksam på hur entreprenören beräknar området för arbete - ibland händer det att området för dörrar och fönster inte subtraheras för att kompensera för den komplicerade bearbetningen av deras urtag.

Vilka produkter och tjänster erbjuds i kvadratmeter?

För kvadratmeter kan du köpa efterbehandlingsmaterial som: keramiska och porslinskakel, paneler, golvbrädor, mineralull i plattor (inte i rullar). Denna åtgärd används oftare för att fastställa priset på tjänster. Det är populärt att ange priser per kvadratmeter för bland annat måla väggar, plåster, ordna kakel och paneler, sandblästring, stenläggning och till och med klippa trädgården.

Kvadratmeter kontra löpande mätare

Hur skiljer sig en kvadratmeter från en löpande meter? En kvadratmeter är alltid resultatet av att du multiplicerar längden med bredden 1 m med 1 m. När det gäller en löpande meter uppnås resultatet genom att multiplicera 1 m i längd med bredden på en specifik produkt, som tapeter eller tyg. Som ett resultat är 1 löpande meter inte lika med 1 kvadratmeter. Det är lätt att illustrera det på exemplet på en tapet med en konstant bredd på 53 cm, dvs. 0,53 m. För att få 1 löpande meter, multiplicera 1 m längd med 0,53 cm i bredd och få en bit med en yta på 0,53 kvadratmeter.


Mer om mätare i artikeln: 1 mätare - hur många kvadratmeter?


Låt oss komma ihåg en viktig regel under renoveringen. 20% av materialet ska läggas till den beräknade mängden golv, kakel och tapeter vid eventuella fel eller skador. Att knäcka brickor under renovering är en normal situation. Vi bör också komma ihåg om möjliga mätfel. Det är bättre att köpa lite mer färg eller matta än att rusa ut och leta efter en öppen byggvaruaffär.