1 löpande meter - hur många kvadratmeter är det här?

När det gäller många dekorations- och byggprodukter, liksom vid beställning av trappor, köksmöbler, fönster, stängsel eller målning, tapetsering eller plattsättning, använder vi ofta termerna "pris per löpande meter" eller "pris per kvadratmeter". Vad är skillnaden mellan en löpande meter och en kvadratmeter? Vad är en löpare? Hur man beräknar löpmätaren av gardiner, köksmöbler eller fönster?

Vad är en löpare?

En löpmätare är en måttenhet för längden på flerdimensionella objekt och har därför längd, bredd och, eventuellt, djup. Med andra ord är det ett meter långt segment, oavsett bredd eller djup. Måttet på en löpande mätare används när längden är viktigare än de andra, fasta måtten och kan förändras beroende på våra förväntningar. Det är mycket viktigt att komma ihåg att en löpande mätare inte är en enhet som en kvadratmeter . En förkortning för orden "löpmätare", som ofta finns i priserna på bygg- och renoveringsprodukter eller tjänster, är m

Pris per linjär meter - vad betyder det?

Priset per meter avgör hur mycket vi ska betala för ett 1 meter långt fragment av en specifik produkt, t.ex. inbyggda möbler eller gardintyger. I det här fallet beaktas inte möbelns höjd eller djup och tygets bredd utan endast längden på 1 meter. Till exempel kan en matta med en fast bredd, som 4 meter, köpas i valfri längd för att täcka hela golvet i ett rum. Priset per linjär meter betyder därför hur mycket vi kommer att betala för en matta som är 1 m lång x 4 m bred.

Vad säljs i löpande meter?

Inom bygg- och dekorationsindustrin används priset per löpmätare oftast för valsade produkter som tapeter, tyger, mattor, stängselnät, kablar, rör, mineralull. Denna åtgärd används också för skräddarsydda inbyggda köksmöbler, garderober, betong eller smidda staket, balustrader och trätrappor. Ofta kan priset per meter också hittas vid köp av golvbrädor, soffor, paneler, fönster, samt för tjänster som utgrävningar eller fundament.

Löpande meter kontra kvadratmeter

När vi bläddrar bland entreprenörers erbjudanden om bygg- och renoveringstjänster eller produkter i butiker kan vi stöta på priset per löpande meter eller priset per kvadratmeter. Frågan uppstår då ofta - hur många kvadratmeter är 1 m? Med vårt mattexempel måste du först ta reda på vilken del av mattan som ska vara lika med en linjär mätare. Hur man beräknar en löpande mätare? Det enklaste sättet att göra detta är att multiplicera mattans oföränderliga, förutbestämda bredd (dvs. 4 meter) x 1 meter. Priset per linjär meter kommer därför att vara den totala kostnaden för en 1 x 4 meter matta. Faktum är att när vi betalar för en meter matta kommer vi att köpa en bit med en yta på 4 kvadratmeter.

Var noga med att mäta enheterna: m², m eller m när du köper efterbehandlingsmaterial. Det händer att vi betalar för deras okunnighet med onödiga eller tvärtom otillräckliga köp. Men att känna till skillnaden mellan en löpande meter och en kvadratmeter kan du enkelt bestämma mängden material som behövs och ta reda på dess verkliga pris.